7ECO - For A Green Future

7ECO là công ty đầu tư và phát triển các dự án nông nghiệp thông minh, có trụ sở tại Anh Quốc. 7ECO đầu tư và phát triển các dự án nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, Thailand, Ấn Độ, Indonesia, Brazil...nhằm hướng đến một thế giới xanh, sạch và đầy đủ, tự hào góp phần làm nên thành công cho nền nông nghiệp khắp nơi trên thế giới.

7eco

Yếu tố làm nên sự thành công cho 7ECO

  • Cung cấp giải pháp công nghệ - 7ECO mang đến những giải pháp công nghệ cao vào các lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ tối ưu và nâng cao hiệu quả sản xuất.
  • Phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp - Tạo niềm tin sức mạnh trong việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, 7ECO hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích thiết thực, đầy ý nghĩa cho công cuộc phát triển nông nghiệp trong và ngoài nước.
promotion

Các đối tác trong và ngoài nước

VNC Aptus Head Capital AgriTech vTimes